top of page

 

תנאי שימוש ותקנון אתר 

 

ברוך הבא אל אתר בייקאיט, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים, כמו כן גלישתך באתר מהווה הסכם לתנאי

השימוש/תקנון באתר המפורטים להלן. והתחייבות לפעול על פיהם, וכן התחייבות לפעול בהתאם להוראות כל דין רלוונטי.

הנך מאשרת כי כל ביצוע פעולה על ידך באתר, נעשתה לאחר שקראת את תנאי תקנון זה. את מסכימה להם והם מקובלים עליך.

ככל שלא, את מתבקשת לא לבצע פעולות ו/או רכישות באתר.

 

תקנון האתר

1. הגדרות

להלן הפרוט וההגדרה למונחים , כפי שהם מוצגים בתקנון זה:

האתר – אתר האינטרנט של חברת בייקאיט  https://www.bakeitdiy.com

המוצרים – כל הפריטים  המופיעים באתר ומוצעים למכירה

זמן האספקה – בין 3-5  ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, כולל זמן המשלוח : מובהר כי יום עסקים אינו כולל את יום שישי, שבת , ערבי חג וחגים.

זמן האספקה לקיבוצים, כפרים, מעבר לקו הירוק- עד 7 ימי עסקים מרגע ביצוע ההזמנה

יום האספקה - אותו יום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש.

כתובת למשלוח - הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

 

2. כללי

א. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת חומרי גלם, תבניות, כלי עבודה למטבח והוא בבעלות חברת בייקאיט קיט בע“מ. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בכתובתה:  הגדרות 34, סביון ו/או באימייל bakeitdiy@gmail.com ו\או בטלפון .052-4283095

ב. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה , הכוונה גם לזכר ולהיפך.

ג. התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין חברת בייקאיט קיט בע"מ לבין לקוחותיה המזמינים באתר.

ד. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או חברת בייקאיט קיט בע“מ ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

ה. כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן, רשאי להשתתף בהליך המכירה: רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שהנו מעל גיל 18 וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל. עם כניסתך לאתר הנך מצהיר/ה שאת/ה מקבל/ת על עצמך את תנאי השימוש באתר. אם אינך מסכים/ה לתנאים עליך להפסיק להשתמש באתר. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס. ”בייקאיט קיט בע“מ" שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

ו. חברת בייקאיט קיט בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

ז. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי חברת בייקאיט תשתדל לעשות כפי מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.

ח. מחירי המוצרים כוללים מע"מ ע"ס 17 % על פי הדין.

ט. חברת בייקאיט קיט בע"מ אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

י. חברת בייקאיט קיט בע"מ עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות חברת בייקאיט קיט בע"מ לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

יא. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת"ז / ח"פ, שם פרטי, שם משפחה/ שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו'). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.

יב. באחריות הרוכשת ו/או מי המשתמשת לקרוא היטב את הוראות הכנת המוצרים והאזהרות לגבי אלרגניים על גבי האריזות ו/או בתוכם. אין החברה ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שהוא שיגרם ככל שיגרם כתוצאה מהכנה לא לפי הוראות ההכנה ו/או בניגוד להזהרות לגבי חומרים אלרגניים.

 

 

3.זכויות יוצרים ודין שיפוט

האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תמונות, טקסטים, פונטים, איורים, צילומים, קטעי אודיו, קטעי וידאו, שרטוטים, מפות, מדגמים, קודי מחשבים, תרשימים, גרפיקה, שמות וסימנים מסחריים, צרור רעיונות חלקי או כולל, כל מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא המופיעים באתר “Bakeitdiy.com” וכיו"ב (להלן "המידע") לרבות המוצרים הנמכרים באתר, בין שהינם רשומים ובין אם לאו שייכים בלעדית לאתר “Bakeitdiy.com”, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. וכמו כן ע"י אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

א. כל זכויות הקניין הרוחני במיידע הנם רכושה של חברת בייקאיט ביט בע"מ בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאורם, עיצובם וכל פרט אחר הקשור למוצרים ו/או הפעלת האתר.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של חברת בייקאיט קיט בע“מ מראש ובכתב.

ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של חברת בייקאיט קיט בע“מ מראש ובכתב.

ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת חברת בייקאיט קיט בע“מ מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן.

ה. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים בחנות, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם בחנות, הנם בבעלותם הבלעדית של חברת ביקאיט קיט בע"מ ובעליה.

ו. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז פ"ת בלבד.

 

4. אחריות חברת בייקאיט קיט בע“מ

א. חברת בייקאיט קיט בע“מ ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

ב. נפלה טעות קולמוס בתיאור השירות/המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

ג. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות בנושא צבעים.

ד. בכל מקרה לא תישא חברת בייקאיט קיט בע“מ באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר או השירות הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

ה. האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

ו. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ז. באתר מתחייבים לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו.

 

5. מדיניות משלוחים

אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום/דואר שליחים , במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה וככל שלא, בהתאם להוראות תקנון זה.

סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרו הלקוחות לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.

במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר, חברת בייקאיט קיט בע“מ מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות עד 2 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה  ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך  3-4  ימי עסקים.

חברת בייקאיט קיט בע“מ לא תישא באחריות במקרה של עיכובים אשר נובעים מתקלות בחברות השילוח השונות , במקביל , במקרה של תקלה מסוג זה ,חברת בייקאיט קיט בע“מ תעשה כל מאמץ כדי לפתור את הבעיה לשביעות רצון לקוחותיה.

במקרה של הזמנת מוצר שאזל מהמלאי – ייתכנו עיכובים של 3 ימי עסקים נוספים או תיתכן ביטול עסקה – חברת בייקאיט קיט בע“מ מתחייבת להודיע על כך ללקוח עד 2 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה והלקוח מבחינתו יוכל לאשר את העיכוב  או לבטל את העסקה ללא זכות לפיצוי כלשהו.

אספקת המוצרים שהוזמנו תתבצע רק לאחר האישור מחברת האשראי שהכסף אכן עבר לחשבונה של חברת בייקאיט קיט בע“מ.

חברת בייקאיט קיט בע“מ רשאית לבצע שינויים במחירי המשלוחים שהיא גובה מעת לעת וכמובן לפרסם זאת באתר.

 

6.מדיניות ביטול עסקה והחזר כספי

 המדיניות הינה בכפוף ועפ"י תקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה התשע"א – 2011 וכפוף לחוק הגנת הצרכן  התשמ"א 1981 (להלן: החוק) מאחר שמדובר במוצר מזון, אין אנו מקבלים החזרות והחלפות.

אולם, במקרה של מוצר פגום, אנו פנו אלינו ונטפל בכם מידית. ובכלל, אנו מעוניינים להעניק את השירות הטוב ביותר, לכן נשמח לשמוע במידה וישנה בעיה ספציפית עם החזרה או החלפה.

 

7.שמירה על סודיות

חברת בייקאיט קיט בע“מ אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות שלה.

חברת בייקאיט קיט בע“מ משתמשת בתקני אבטחה על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת ישראכרט 360, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.

חברת ישראכרט 360 עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי. חברת בייקאיט קיט בע“מ מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה.

חברת בייקאיט קיט בע“מ עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין. מבלי לפגוע באמור לעיל  חברת בייקאיט קיט בע“מ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

חברת בייקאיט קיט בע“מ לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

8.דיוור ופרסום

הנך מאשרת בזאת לבעלי האתר ו/או מי מטעמם להשתמש בפרטים אשר עשית בהם שימוש באתר, לרבות, שם ו/או טלפון ו/או כתובת דואר אלקטרוני, לצורך משלוח דיוור ו/או פרסומת על ידי בעלי האתר ו/או מי מטעמם. ככל שתרצי להפסיק את שירותי הדיוור הללו, תהיה באשפרותך לינתן הודעה על כך לבעלי האתר.

 

תנאים נוספים

”בייקאיט קיט בע“מ“ ו/או האתר לא ישאו במישרין ועקיפין באחריות למועד אספקתם של המוצרים מרגע שליחתם.

”בייקאיט קיט בע“מ“ ו/או האתר לא ישאו במישרין ועקיפין באחריות למקרה שבו הרכישה של הרוכש לא התקבלה במערכת או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש ו/או לקבל מוצרים.

”בייקאיט קיט בע“מ“ ו/או האתר לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ו/או מגיפה אשר ימנעו ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית ה"אתר" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

bottom of page